cs en

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Stručně o kapitule

Počátky Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, kdy vznikla jako sbor kněží, sahají před rok 973. To z ní činí nejstarší právnickou osobou, kontinuálně působící na území českého státu. Její velikost, význam a úkoly se v průběhu dějin proměňovaly. Poslání však nikoliv - konání slavnostních bohoslužeb a péče o rotundu sv. Víta, později baziliku a nakonec katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Zobrazit více
Katedrála sv. Víta

Aktivity metropolitní kapituly

Metropolitní kapitula v souladu se svým posláním vyvíjí řadu aktivit. Některým se věnuje samostatně, jiných se účastní anebo je podporuje. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří:
Péče o katedrálu sv. Víta Metropolitní kapitula zajišťuje v úzké spolupráci se Správou Pražského hradu provoz katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, a to především v oblasti duchovních a kulturních aktivit. Významně se podílí na dalším rozvoji tohoto nejvýznamnějšího chrámu v České republice. Zámek Spálené Poříčí Renesanční zámek s novogotickou přestavbou ve Spáleném Poříčí je kulturní památkou, kterou metropolitní kapitula udržuje a postupně obnovuje. Na zámku z větší části provozuje ubytovací činnost se zaměřením především na školy v přírodě. Svatovítský sbor Metropolitní kapitula zajišťuje hudební doprovod katedrálních liturgických obřadů prostřednictvím Pražského katedrálního sboru a Dětského katedrálního sboru. Tělesa pravidelně vystupují v katedrále a účastní se také různých domácích i světových festivalů. Dramaturgie sboru je zaměřená na díla české i světové duchovní hudby. Svatovítský poklad Od počátku svého působení metropolitní kapitula uchovává a ochraňuje Svatovítský chrámový poklad. Knihovna pražské metropolitní kapituly Metropolitní kapitula pro studia kanovníků a studentů katedrální školy shromažďovala rukopisy a později tištěné knihy. Díky tomu dnes knihovna patří mezi nejstarší v České republice. Obsahuje rozsáhlý historický archiv, včetně sbírky hudebnin a knižní fond, který je postupně katalogizován. Knihovna či spíše historický knižní fond je k dispozici badatelům v jejich odborné činnosti. Pražská katedrální schola Schola se zaměřuje na gregoriánský chorál a pokračuje tak v dlouholeté svatovítské tradici tohoto zpěvu datovaného od druhé poloviny 14. století. Schola svým jednohlasným zpěvem pravidelně doprovází konventní bohoslužby v katedrále. Vybudování lesní cesty Malinová v polesí Stavební práce byly zahájeny na podzim 2021, hlavní práce prováděny v r. 2022, dokončení je plánováno v letošním roce. Technické potíže spojené se sníženou únosností podmáčeného podloží byly překonány spoluprací ...
Televizní vysílání z katedrály Na přelomu roku 2017 a 18 spustila metropolitní kapitula zcela unikátní projekt internetové televize. V případě, že v průběhu roku nemáte možnost navštívit některou z církevních slavností osobně, máme pro vás k dispozici streamovaný video přenos, který můžete sledovat z pohodlí svého domova. Svatovítské varhanní večery Ve spolupráci se Správou Pražského hradu a pod záštitou arcibiskupa pražského pořádá metropolitní kapitula v měsíci červenci již tradičně mezinárodní varhanní festival v katedrále. Festival nabízí výjimečný zážitek ze zvuku varhanní hudby v interpretaci renomovaných varhaníků, a to včetně zahraničních, v monumentální katedrální architektuře. Mladotův dům Přízemí domu metropolitní kapitula v současnosti využívá ve spolupráci s umělci a různými organizacemi k pořádání krátkodobých výstav. Kdysi sloužil dům jako kapitulní děkanství a sídlo kapitulní knihovny. Děkan Adam Ignác Mladota ze Solopysk nechal dům ve Vikářské ulici č. p. 37 na Pražském hradě v letech 1705-1706 radikálně přestavět podle návrhu J. B. Santiniho v pozdně barokním stylu. Po něm dnes dům bývá nazýván „Mladotův“. Nadační fond Svatovítské varhany Spolu s Arcibiskupstvím pražským podnikla metropolitní kapitula v nedávné minulosti přípravné kroky k realizaci projektu nových svatovítských varhan. Konkrétním vyústěním této činnosti bylo zřízení nadačního fondu, který se pravidelně schází k přípravě dalších potřebných kroků. Campanarii Sancti Viti Pragenses Pražští zvoníci svatovítští jsou dobrovolnou skupinou, která zajišťuje ruční zvonění zvonů v katedrále a to při pravidelných i mimořádných bohoslužbách. Svou činností kontinuálně udržují dlouholetou tradici ručního zvonění. Člověk a Víra Je společenstvím fotografů, kteří fotografují bohoslužby a křesťanské akce. Jeho vznik před několika lety je úzce svázán s metropolitní kapitulou. Právě od prvního kontaktu fotografa Romana Albrechta s děkanem kapituly Ondřejem Pávkem vedla cesta k užší spolupráci a nakonec k založení samotného spolku „Člověk a Víra“. Každý rok vystavuje spolek své fotografie v prostorách metropolitní kapituly - v Mladotově domě.