cs en

Soutěž

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze vyhlásila dne 01.02.2023 soutěž o nejvhodnější nabídku na akci Oprava střech kostela sv. Apolináře, Praha 2 – Nové Město. Subjekty mající zájem o účast měly možnost se přihlásit vyhlašovateli do pondělí 06.02.2023 do 12:00. Nabídky je možné doručit vyhlašovateli do pondělí 27. února 2023 do 11:59. Podrobnosti k soutěži naleznete v soutěžních podmínkách. 

Přílohy