Kontakty

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
Hrad III. nádvoří 48/2
119 01 Praha 1 – Hradčany
IČ: 14451115
Bankovní spojení: 111139945/0300
Adresa pro styk s veřejností: sekretariat@kapitula.cz
Mons. Václav Malý
Probošt
Kontakt: přes sekretariát kapituly
P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Děkan kapituly a dómský farář
Kontakt: přes sekretariát kapituly
Kateřina Zajíčková
Sekretariát kapituly
+420 724 933 451