Současní kanovníciMons. Mgr. Václav Malý
Probošt


ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Děkan
kanovník penitenciář


Mgr. Vladimír Kelnar
Kancléř


ThDr. Jan Balík, Ph.D.


Dr. Vojtěch Eliáš


Mons. Karel Herbst SDB


Prof. ThDr. Jan Matějka


Mgr. Tomáš Roule


Mons. Michael Slavík,Th.D.


Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Emeritní kanovníciThDr. Jiří Svoboda JC.D.
Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík