Aktivity

Metropolitní kapitula v souladu se svým posláním vyvíjí řadu aktivit. Některým se věnuje samostatně, jiných se účastní anebo je podporuje.

Mezi její nejvýznamnější aktivity patří:

 

Péče o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Svatovítská katedrála jako první chrám české země je současně kostelem katedrálním (sídelním kostelem pražského arcibiskupa), kapitulním a farním. Kapitula o katedrálu pečuje v úzké spolupráci se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským.

Výstava Svatovítského pokladu

Expozice je umístěna v kapli sv. Kříže na II. hradním nádvoří a je společným projektem kapituly a Správy Pražského hradu.

Knihovna pražské metropolitní kapituly

Patří k nejstarším historickým knihovnám v České republice. Nejedná se o běžnou knihovnu, ale o historický knižní fond určený pro odborné studium kvalifikovaných badatelů.

Mladotův dům

Nachází se v bezprostřední blízkosti katedrály. Jeho přízemní prostory jsou využívány k příležitostným výstavám.

Zámek Spálené Poříčí

Nachází se ve městě Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih. Objekt zámku slouží více účelům, mj. je využíván jako ubytovací zařízení pro školy v přírodě a podobné typy pobytů.

Nadační fond Svatovítské varhany

Kapitula úzce spolupracuje na projektu pořízení nových varhan do svatovítské katedrály, což je hlavní a jediné poslání k tomu zřízeného nadačního fondu.

Svatovítské varhanní večery

Mezinárodní varhanní festival pořádaný kapitulou ve spolupráci se Správou Pražského hradu a pod záštitou pražského arcibiskupa se koná každoročně v měsíci červenci ve svatovítské katedrále.

Svatovítský sbor

Při katedrále působí dva pěvecké sbory: Pražský katedrální sbor a Dětský katedrální sbor. Svým zpěvem doprovázejí některé bohoslužby v katedrále. Vystupují rovněž koncertně.

Pražská katedrální schola

Působí rovněž při katedrále. Věnuje se zpěvu gregoriánského chorálu při kapitulních bohoslužbách.

Campanarii Sancti Viti Pragenses

Při katedrále působí společenství svatovítských zvoníků, kteří při pravidelných i mimořádných příležitostech rozeznívají katedrální zvony.

Domov Zvíkovecká kytička

Kapitula je partnerem Domova Zvíkovecká kytička, který sídlí v městysi Zvíkovec a poskytuje všestranné služby svým klientkám.