Aktuality

Nepřehlédněte
Pozvání na Svatovítský poklad

Zveme vás do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského Hradu, kde můžete vidět Svatovítský poklad. Expozici spolupořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Správa Pražského hradu. Návštěvníkům je tak umožněno zhlédnout 139 exponátů – tedy výběr z celého pokladu. Tato expozice je plánována na 10 let. Více na …

vystava-svatovitskeho-pokladu

Aktivity Metropolitní kapituly

Péče o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Péče o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Výstava Svatovítského pokladu

Výstava Svatovítského pokladu

Knihovna pražské metropolitní kapituly

Knihovna pražské metropolitní kapituly

Mladotův dům

Mladotův dům
Výstavní síň

Zámek Spálené Poříčí ubytovací a rekreační zařízení škola v přírodě

Zámek Spálené Poříčí
Ubytovací a rekreační zařízení
Škola v přírodě

Nadační fond Svatovítské varhany

Nadační fond Svatovítské varhany

varhanní festival

Svatovítské varhanní večery

Svatovítský sbor

Svatovítský sbor
Pražský katedrální sbor
Dětský katedrální sbor

Pražská katedrální schola

Pražská katedrální schola

Campanarii Sancti Viti Pragenses

Campanarii Sancti Viti Pragenses

Domov Zvíkovecká kytička

Domov Zvíkovecká kytička